Kleine-Ikke

Melis Stokelaan 93
3842 GL Harderwijk
T. 0341-754838
E. info@kleine-ikke.nl 

 

 Volg ons op 

Nieuws

September 2017

Oudercursus over het opvoeden van peuters in de leeftijd van 2 tot en met 3 jaar

Kijk hier voor de informatiefolder voor deze gratis cursus aangeboden door het CJG Harderwijk.

November 2016

Pedagogisch medewerkster doen mee aan PEPP.

Op 28 november zullen een twintigtal medewerksters examen doen voor een landelijk geldend certificaat. Dit certificaat maakt deel uit van Permanente Educatie voor pedagogisch medewerksters. Wij zijn erg blij met hun deelname. Kijk ook eens op www.pepp.pro voor meer informatie.  

Ontwikkeling van het kind,

Kinderen groeien niet alleen in de lengte. Ze groeien ook in hun seksualiteit. Dat doen ze tijdens hun hele jeugd en puberteit. Wist je dat deze ontwikkeling al in de babytijd begint? Lees hier verder.

Oktober 2016

Nieuwe tarieven voor 2017 bekend.

De nieuwe tarieven voor 2017 staan op de website.

Februari 2016

 

 

Het artikel over Dion is verschenen in het magazine “Kinderopvang” van november 2015. Een blad uitgegeven door Kinderopvangtotaal.

 

 

Januari 2015

HARDERWIJK - Tijdens de twaalfde editie van de Nationale Voorleesdagen heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik een groep peuters van Kinderdagverblijf ‘Kleine Ikke’ in het Dolfinarium voorgelezen. In het Dolfinarium had men, voor deze gelegenheid de gesloten deuren weer even geopend. De peuters en hun begeleiders werden vervolgens in de ruimte Onder Odiezee’ ontvangen. Voordat de burgemeester met het voorlezen kon beginnen, haastten de peuters zich eerst naar de glaswand, waar zij gebiologeerd met grote ogen naar de dartelende dolfijnen keken. Daarna luisterden zij naar de burgervader die voorlas uit ‘Boer Boris gaat naar zee’, geschreven door Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman. Dit boek werd tevens als ‘Prentenboek 2105’ gekozen. Na afloop overhandigden de peuters hun voorlezer een schetsboek met zelf gemaakte

December 2014

Wij worden vernoemd als Groene BSO

 

Blij zijn we u te melden dat Kleine-Ikke op de speelnatuurkaart staat. Kijk op deze leuk site www.springzaad.nl/speelnatuurkaart. Je kunt dan op Harderwijk klikken op de kaart en dan zie je ons staan.

November 2014

Beste ouders,

Ouders die een vroege start maken met voorlezen en vol enthousiasme de voorleesroutine doorzetten hebben op termijn kinderen die voorlopen in de taalontwikkeling.

Kleine-Ikke en de Bibliotheek organiseren op 25 november om 20:00 uur een bijeenkomst in de Bibliotheek.

Tijdens de avond wordt praktische informatie gegeven over:

  • Voorleestips (hoe voor te lezen),
  • BoekStart,
  • 1e leesboekjes,
  • Zelfstandig lezen t/m 8 jaar.

Alleen op deze avond kunnen de kinderen van Kleine-Ikke gratis lid worden van de bibliotheek. U betaalt dus geen inschrijfgeld!

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling voor je kind wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling van je kind te hebben. Kijk voor meer informatie op www.boekstart.nl of klik op het BoekStart logo op onze website.

 

September 2014

Oudercursus Peuter in Zicht!

Oudercursus van 4 bijeenkomsten over het opvoeden van peuters in de leeftijd van 2 t/m 3,5 jaar

Op maandag 22 september 2014 start de cursus Peuter in Zicht! Het betreft een cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3,5 jaar verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De folder vindt u in de hier.

Wij raden u deze kosteloze cursus van harte aan.

Nieuwe leeshoek bij Kleine-Ikke

Op donderdag 4 september heeft Kleine-Ikke, Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in Harderwijk, haar nieuwe leeshoek in gebruik genomen. In samenwerking met Bibliotheek Noordwest Veluwe en dankzij landelijke subsidie voor het programma BoekStart in de Kinderopvang beschikt Kleine-Ikke nu over een nieuwe collectie baby- en peuterboeken in een aantrekkelijke leeshoek.

De directeuren van Kleine-Ikke en Bibliotheek Noordwest Veluwe, Lex Ligtenberg en Jan Hoogenberg, hebben de officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het moment dat het grootste resultaat al zichtbaar is: een collectie nieuwe boeken in een met een wigwam aangeklede nieuwe leeshoek. Na de ondertekening heeft de BoekStartbeer de laatste nieuwe boeken in een kinderwagen naar de leeshoek gebracht. Dit alles onder het toeziend oog van wethouder van Onderwijs Pieter Teeninga, die hiermee het belang benadrukt dat ook de Gemeente Harderwijk aan lezen hecht. Na de officiële toespraakjes en handelingen zijn de kinderen zelf aan bod gekomen. Zowel Lex Ligtenberg als Jan Hoogenberg en Pieter Teeninga hebben een groep van zo’n 15 peuters voorgelezen over Dikkie Dik en Kikker.

BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via Openbare Bibliotheken bevordert én hen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd (vanaf 3 maanden) in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken – plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – versterkt bovendien de band tussen ouder en kind. BoekStart vormt als leesbevorderend programma voor alle kinderen een stevige basis aan het begin van de door Stichting Kunst van Lezen ontwikkelde doorgaande leeslijn, gebaseerd op de doorgaande leerlijn.

Vóór de realisatie van de leeshoek zijn de medewerkers van Kleine-Ikke door de bibliotheek al geschoold in interactief voorlezen en in het opstellen en uitvoeren van een leesplan. Voor en met ouders zullen nog activiteiten worden georganiseerd om te bevorderen dat er ook thuis meer voorgelezen wordt en dat zij bekend raken met de mogelijkheden van de bibliotheek.


Februari 2014

Lezing: "Zelfvertrouwen en emotionele veerkracht bij kinderen"

Met praktische opvoedtips
Klik hier voor de uitnodiging

'De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen, maar om iedere keer weer op te kunnen staan'

 

Om zelfvertrouwen en weerbaarheid te kunnen ontwikkelen is het nodig dat kinderen vanaf jongs af aan leren met vallen én op staan.
Hoe we onze kinderen hierbij kunnen helpen en ondersteunen, staat centraal in deze lezing.

Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Positief opvoeden levert namelijk niet alleen kinderen veel op, maar ook de ouders!

Januari 2014
 

 

Lezing: "De kracht van Positief Opvoeden".

Hierbij wordt u uitgenodigd door het Centrum voor Jeugd En Gezin (CJG) voor een bijeenkomst op 22 januari 2014. Het is kort dag, toch bevelen wij u deze ouderavond van harte aan.

De uitnodiging vindt u hier.

Team Kleine-Ikke
 Oudercursus Peuter in Zicht!

 

Oudercursus van 4 bijeenkomsten over het opvoeden van peuters in de leeftijd van 2 t/m 3,5 jaar

 

Op 25 februari 2014 start de cursus Peuter in Zicht! Het betreft een cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3,5 jaar verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De folder vindt u hier.

Wij raden u deze kostenloze cursus van harte aan.

Met hartelijke groet,

Team Kleine-IkkeDecember 2013


Kerst en Oud & Nieuw

Geachte ouders/verzorgers,

Mocht u in de week van Kerst en de week van Nieuwjaar uw kind willen afmelden dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk van u.
Tegelijkertijd herinneren wij u eraan dat wij, naast de eerste en tweede kerstdag, eveneens dinsdag 31 december en woensdag 1 januari gesloten zijn.

 

Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen in 2013 en namens ons allemaal wensen wij u hele fijne feestdagen en een goed 2014!

Met hartelijke groet

Team Kleine-Ikke

P.s. De €100 actie verlengen we tot 30 juni 2014.


 
November 2013

Wist u dat:

De nieuwe tarieven voor 2014 op onze website staan. Klik hier voor de nieuwe tarieven.
 
Kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2014 nog slechts met terugwerkende kracht van 3 maanden kan worden aangevraagd? 
 
De voorlopige maximumuurtarieven vanuit de belastingdienst, die voor vergoeding in aanmerking komen, voor 2014 voor de dagopvang €6,70 en voor de BSO €6,25 bedragen?
  

Augustus 2013

 

Peuter in Zicht!

 

Oudercursus van 4 bijeenkomsten over het opvoeden van peuters in de leeftijd van 2 t/m 3,5 jaar

 

Opvoeden van een peuter

 

Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders boeiend om te zien, maar ook lastig. Door de vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. Wat doet u als uw kind een driftbui heeft? Of als het niet wil eten? Of niet luistert? Of andere kinderen slaat? Alle ouders van peuters komen voor dit soort vragen te staan en zoeken naar oplossingen.

 

Inhoud van de cursus

 

In de cursus worden drie basisvaardigheden: steunen, stimuleren en sturen besproken. Door middel van dvd fragmenten ziet u voorbeelden hoe andere ouders situaties oplossen, u kunt daarnaast ook uw eigen situaties en vragen inbrengen. In de groep is er veel ruimte om met elkaar te praten, ideeën uit te wisselen en vaardigheden te oefenen.

 

Wanneer: dinsdag 3, 10, 17 en 24 september 2013

 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

 

Locatie: CJG Harderwijk

 

Weth. Jansenlaan 200 in Harderwijk

 

Docent: Astrid Kalkhoven

 

Kosten: geen

 

U kunt zich aanmelden bij uw eigen consultatiebureau of op het mailadres a.kalkhoven@icare.nl

 

 

Juni 2013

 

Vier-ogen-principe

Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in navolging van de commissie Gunning.

Binnen Kleine-Ikke moet voorkomen worden dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

  • meer ogen op de groep,
  • meer oren op de groep en
  • transparantie van de ruimtes.

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie alle locaties op de juiste uitvoering hiervan. De Brancheoganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen een brochure over dit onderwerp uitgebracht. Klik hier voor de brochure

Kleine-Ikke heeft het vier-ogen-en-oren-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd.
Als er een afwijkende situatie ontstaat, zal in zo'n geval aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze zullen worden vastgelegd in de risicomonitor veiligheid.

 

ACTIE

€ 100 voor u ?

Dat kan als u, als bestaande klant, een nieuwe klant aanbrengt bij Kleine-Ikke. U ontvangt allebei € 100 in de maand dat de opvang bij Kleine-Ikke start.

Voor de nieuwe klant geldt een minimale afname van 10 uur per week.

Deze actie loopt tot 31 december 2013.

 

Mei 2013

Open dag zaterdag 25 mei van 14:00 tot 17:00.

 

April 2013

Wij bevelen onze ouderavond op woensdag 22 mei van harte aan.

Hierbij nodigen wij u van uit voor de ouderavond op woensdag 22 mei bij Kleine-Ikke (klik hier). Wij bevelen deze ouderavond op woensdag 22 mei van harte aan. Het onderwerp is "Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren”.

De avond wordt verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Begin maart heeft het CJG ook een lezing verzorgd. Het enthousiasme bij de aanwezige ouders was groot. De zaal stemde unaniem in om snel weer zo'n avond te organiseren!

De avond op 22 mei is prima te volgen zonder dat u bij de eerste avond aanwezig was.

Naast de uitnodiging vindt U hier de beleving van Eva en Marcel van Laten op de lezing van het CJG begin maart. Eva en Marcel hartelijk dank voor jullie schrijven.

Contact met de Oudercommissie 

De oudercommissie heeft een nieuw e-mail adres. Het nieuwe adres is oc.kleine.ikke@gmail.com

 

Maart 2013

Kleine-Ikke heeft een samenwerkingsverband met BSO De Hortus.

Op het gebied van personeel, vervoer en materiaal vindt actieve uitwisseling en afstemming plaats. Beide organisaties zien deze meerwaarde in. De kwaliteit van de opvang gaat hiermee vooruit en er zijn meer mogelijkheden voor activiteiten rondom Cultuur en Natuur.

 

De Lelie loopt stage bij Kleine-Ikke

Afgelopen donderdag hebben leerlingten van de school De Lelie bij ons stage gelopen.

De Lelie is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Ze lopen stage in de schoonmaak en maken een ruimte schoon (de ruimte waar Zorg Dat gebruik van maakt, naast de BSO). Naast de schoonmaakwerkzaamheden wordt onder begeleiding in de tuin gewerkt.

  

Februari 2013

Wij bevelen onze ouderavond op woensdag 6 maart van harte aan.

Het onderwerp is "De kracht van positief opvoeden”.

Als kinderdagverblijf kunnen pedagogisch medewerkers en ouders elkaar hierin versterken.

Een aanzienlijk deel van de pedagogisch medewerkers heeft in 2012 trainingen met betrekking tot positief opvoeden gevolgd.

De folder positief opvoeden kunt u hier inzien.

 

Januari 2013

Tweede Oudercursus Peuter in Zicht!

Oudercursus van 4 bijeenkomsten over het opvoeden van peuters in de leeftijd van 2 t/m 3,5 jaar

Op 25 februari 2013 start de cursus Peuter in Zicht! Het betreft een cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3,5 jaar verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

U kunt bij ons op kantoor de folder afhalen of hier klikken.

Wij raden u de cursus van harte aan.

December 2012

BSO op bezoek bij Nanda Roep

Donderdag 20 december gaan de kinderen van de BSO en BSO de Hortus naar de bibliotheek.

De kinderboekenschrijfster Nanda Roep leest voor uit eigen werk. 

www.nandaroep.nl

 

Sinterklaas bij Kleine-Ikke

Sinterklaas heeft ons vandaag bezocht!

 

Oudercursus Peuter in Zicht!

 

Op 21 januari 2013 start de cursus Peuter in Zicht! Het betreft een cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3,5 jaar verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

U kunt bij ons op kantoor de folder afhalen of hier klikken.

Wij raden u de cursus van harte aan.

November 2012 

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

 

Eind 2011 hebben de oudercommissie en Kleine Ikke besproken om in 2012 een klanttevredenheidsonderzoek te laten plaatsvinden. De bedoeling is om dit jaarlijks te laten plaatsvinden zodat de ontwikkeling gevolgd kan worden en er uiteraard naar gelang de uitkomsten bijgestuurd kan worden.

De oudercommissie heeft het initiatief genomen met betrekking tot het formuleren van de vragen. Zij zijn immers de vertegenwoordiging van de ouders en kunnen vanuit die positie een aanzet leveren met betrekking tot een klanttevredenheidsonderzoek. Nadat de enquête door de oudercommissie en Kleine-Ikke was vastgesteld is de enquête begin juni verzonden naar alle ouders.

Het gemiddelde cijfer van het klanttevredenheidsonderzoek is een 7,8.

Zowel de oudercommissie als het team van Kleine Ikke willen de ouders hartelijk danken voor het invullen van de enquête.

Indien u het volledige rapport wilt lezen klikt u hier.

 

 

Nieuwsbrieven

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2014.

Klik hier voor de nieuwsbrief van januari 2014.
 
Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2013. 

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2013.

Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2013

Klik hier voor de nieuwsbrief van januari 2013

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2012.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2012.

Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2012

Klik hier voor de nieuwsbrief van november 2011.