Kleine-Ikke

Melis Stokelaan 93
3842 GL Harderwijk
T. 0341-754838
E. info@kleine-ikke.nl 

 

 Volg ons op 

Ouderparticipatie

 

 

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding   van het kind dragen. Wij nemen die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind   in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers noodzakelijk. De pedagogisch medewerk(st)ers staan open voor inbreng van de ouder(s). Eenmaal per jaar vindt een oudergesprek plaats. Tijdens deze avond brengen wij aspecten van de opvoeding van het kind aan bod.

Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de verschillende groepen vertegenwoordigen. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgesteld in een reglement.