Kleine-Ikke

Melis Stokelaan 93
3842 GL Harderwijk
T. 0341-754838
E. info@kleine-ikke.nl 

 

 Volg ons op 

Ouderparticipatie

 

 

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Wij nemen die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers noodzakelijk. De pedagogisch medewerk(st)ers staan open voor inbreng van de ouder(s). Eenmaal per jaar vindt een oudergesprek plaats. Tijdens deze avond brengen wij aspecten van de opvoeding van het kind aan bod.

Kinderdagverblijf Kleine-Ikke streeft ernaar om de begeleiding, opvoeding en verzorging zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de thuissituatie. Wij vinden ouderparticipatie belangrijk, immers niemand kent uw kind beter dan u. Uw relatie met de pedagogisch medewerk(st)er is hierin van    groot belang.


Ouderparticipatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

- Ouders kunnen helpen bij activiteiten;
- Ouders kunnen plaatsnemen in de oudercommissie
(klik hier voor meer informatie over de oudercommissie);
- Natuurlijk staan wij altijd open voor uw vragen en opmerkingen.