Kleine-Ikke

Melis Stokelaan 93
3842 GL Harderwijk
T. 0341-754838
E. info@kleine-ikke.nl 

 

 Volg ons op 

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen. 

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang.

Deze kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Wilt u meer informatie, lees dan de Brochure Klachtenloket Kinderopvang.

Rapportages klachtencommissie en klachtenkameroudercommissie

Klik op onderstaande links voor het klachtenjaarverslag 2017 van Kleine-Ikke, van de oudercommissie en het certificaat 2017 Samen Werken aan Kwaliteit van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtenjaarverslag Kleine-Ikke 2017

Klachtenjaarverslag oudercommissie Kleine-Ikke 2017

Certificaat Samen Werken aan Kwaliteit 2017

Klik op onderstaande links voor het klachtenjaarverslag 2016 van Kleine-Ikke en het certificaat van de Stichting.

Certificaat 2016

Klachtenjaarverslag Kleine-Ikke 2016

Klachtenjaarverslag Ouder Commissie 2016

Klik op onderstaande klachtenjaarverslag van de Provinciale Klachtencommissie WMK en de klachtenkamer Oudercommissies. Gedurende 2015 zijn er met betrekking tot Kleine-Ikke geen klachten gemeld.

Klachtenjaarverslag WMK 2015 Kleine-Ikke

Klik op onderstaande links voor het klachtenjaarverslag van Kleine-Ikke en de brief van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Klachtenjaarverslag 2014 Kleine-Ikke

Klachtenvrijbrief SKK 2014

Klachtenjaarverslag 2013 Kleine-Ikke

Klachtenvrijbrief SKK 2013

Klachtenjaarverslag 2012 Kleine-Ikke

Klachtenvrijbrief SKK 2012

Klik op onderstaande links voor het klachtenjaarverslag oudercommissie en de brief van de Stichting Klachtenkamer oudercommissie Kinderopvang.

Klachten jaarverslag klachtenkamer Oudercommissie Kleine-Ikke 2014
 
Brief Klachtenkamer Oudercommissie over 2014 

Klachten jaarverslag klachtenkamer Oudercommissie Kleine-Ikke 2013

Brief Klachtenkamer Oudercommissies over 2013

Klachten jaarverslag klachtenkamer Oudercommissie Kleine-Ikke 2012

Brief KlachtenKamer Oudercomissies over 2012

Klik op onderstaande link voor het reglement interne klachtenprocedure.

Intern Klachtregelement