Voor u en uw kind

De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkelingen en deze worden dagelijks/wekelijks vastgelegd in een schriftje. Het is van belang dat ouders hier ook in schrijven zodat er een mooi document ontstaat over de eerste jaren van uw kind.

Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers. De pedagogisch medewerk(st)ers houden er indien mogelijk rekening mee en kunnen indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als de pedagogisch medewerk(st)ers bijzonderheden bij het kind ontdekken, zullen zij de ouders hierover inlichten.

Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte, dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf zal indien nodig maatregelen treffen.

Zieke kinderen op het kinderdagverblijf
Een ziek kind heeft zoveel extra aandacht en vaak verzorging nodig, dat de pedagogisch medewerk(st)ers niet in staat zijn daarop adequaat in te spelen. Besmettelijke ziekten kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen en zwangere vrouwen. Besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn o.a.: waterpokken, roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatitis (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer.

Een kind is ziek als het een temperatuur heeft van 38,5 ( of hoger). Ook een kind met diarree of een kind dat overgeeft, wordt als ziek beschouwd. Loopoortjes, koortslip en ontstoken oogjes zijn ook zeer besmettelijk, maar uw kindje mag wel komen. Kinderen zijn hier over het algemeen niet ziek van en de pedagogisch medewerk(st)er kan de juiste hygiëne maatregelen nemen.

Het kind is weer welkom op het kinderdagverblijf als hij/zij volledig genezen is en 1 dag koortsvrij is.

Kleding
De ouders dragen zorg voor de noodzakelijke verschoning. Kleding hiertoe dient meegebracht te worden en in de bak van het kind op de groep gelegd te worden. Jassen, mutsen, sjaals en wanten graag voorzien van een naam. Luiers worden tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf door het kinderdagverblijf verstrekt. Het kinderdagverblijf raadt ouders af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. Kleine-Ikke is niet aansprakelijk voor het zoekraken van sieraden van kinderen.

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Er zijn verschillende mogelijkheden op onze Baby-Unit. Wil je daar meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Nu al benieuwd? Kijk naar onze vacature(s):

Vacature Pedagogisch Medewerk(st)er(s) Baby-Unit

 

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Sport en Bewegen

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.