Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen. 

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang.

Deze kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Wilt u meer informatie, lees dan de Brochure Klachtenloket Kinderopvang.

Rapportages klachtencommissie en klachtenkameroudercommissie

Klik op onderstaande links voor het klachtenjaarverslag 2017 van Kleine-Ikke, van de oudercommissie en het certificaat 2017 Samen Werken aan Kwaliteit van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtenjaarverslag Kleine-Ikke 2017

Klachtenjaarverslag oudercommissie Kleine-Ikke 2017

Certificaat Samen Werken aan Kwaliteit 2017

Klik op onderstaande link voor het reglement interne klachtenprocedure.

Intern Klachtregelement

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

  • enthousiaste invalkrachten voor de kinderopvang en/of  de buitenschoolse opvang! 

Wij bieden een jaarcontract, min 18- plus 27 uur Vacature invalkracht

  • een nieuwe collega op de Babyunit ter vervangening van twee collega's die met zwangerschapsverlof gaan. 

Wij bieden een contract van ruim een half jaar, min 27-plus 36 uur Vacature Pedagogisch medewerkster Babyunit

 

Heb je interesse of wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Sport en Bewegen

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.