Ouderparticipatie

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Wij nemen die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers noodzakelijk. De pedagogisch medewerk(st)ers staan open voor inbreng van de ouder(s). Eenmaal per jaar vindt een oudergesprek plaats. Tijdens deze avond brengen wij aspecten van de opvoeding van het kind aan bod.

Kinderdagverblijf Kleine-Ikke streeft ernaar om de begeleiding, opvoeding en verzorging zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de thuissituatie. Wij vinden ouderparticipatie belangrijk, immers niemand kent uw kind beter dan u. Uw relatie met de pedagogisch medewerk(st)er is hierin van groot belang.

Ouderparticipatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Ouders kunnen helpen bij activiteiten
  • Ouders kunnen plaatsnemen in de oudercommissie (klik hier voor meer informatie over de oudercommissie)
  • Natuurlijk staan wij altijd open voor uw vragen en opmerkingen.

 

 

 

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

  •  Vacature pedagogisch medewerker voor op onze peutergroep! Klik op de link voor meer informatie:

Vacature Pedagogisch medewerker Peutergroep

  • Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste invalkrachten voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang!

Heb je interesse of wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.