Veiligheid 4 ogen & Meldcode

Voor meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en het vierogenprincipe kunt u klikken op de onderstaande links.

 Vier-ogen-principe

Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in navolging van de commissie Gunning.

Binnen Kleine-Ikke moet voorkomen worden dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

  • meer ogen op de groep,
  • meer oren op de groep en
  • transparantie van de ruimtes.

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie alle locaties op de juiste uitvoering hiervan. De Brancheoganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen een brochure over dit onderwerp uitgebracht.

Kleine-Ikke heeft het vier-ogen-en-oren-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd.
Als er een afwijkende situatie ontstaat, zal in zo'n geval aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze zullen worden vastgelegd in de risicomonitor veiligheid.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

  • enthousiaste invalkrachten voor de kinderopvang en/of  de buitenschoolse opvang! 

Wij bieden een jaarcontract, min 18- plus 27 uur Vacature invalkracht

  • een nieuwe collega op de Babyunit ter vervangening van twee collega's die met zwangerschapsverlof gaan. 

Wij bieden een contract van ruim een half jaar, min 27-plus 36 uur Vacature Pedagogisch medewerkster Babyunit

 

Heb je interesse of wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Sport en Bewegen

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.