Veiligheid 4 ogen & Meldcode

Voor meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en het vierogenprincipe kunt u klikken op de onderstaande links.

 Vier-ogen-principe

Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in navolging van de commissie Gunning.

Binnen Kleine-Ikke moet voorkomen worden dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

  • meer ogen op de groep,
  • meer oren op de groep en
  • transparantie van de ruimtes.

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie alle locaties op de juiste uitvoering hiervan. De Brancheoganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen een brochure over dit onderwerp uitgebracht.

Kleine-Ikke heeft het vier-ogen-en-oren-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd.
Als er een afwijkende situatie ontstaat, zal in zo'n geval aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze zullen worden vastgelegd in de risicomonitor veiligheid.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Er zijn verschillende mogelijkheden op onze Baby-Unit. Wil je daar meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Nu al benieuwd? Kijk naar onze vacature(s):

Vacature Pedagogisch Medewerk(st)er(s) Baby-Unit

 

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Sport en Bewegen

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.