Uw kind staat centaal

Binnen kinderdagverblijf Kleine-Ikke staat uw kind centraal. Onze activiteiten en de omgang
tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en de kinderen zijn erop gericht om het kind positief te stimuleren, met oog voor zijn of haar unieke persoonlijkheid.

Er zijn natuurlijk ook basisbehoeften die voor ieder kind gelijk zijn:

  • Behoefte aan affectie en geborgenheid;
  • Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit;
  • Behoefte aan erkenning en waardering;
  • Behoefte aan ontwikkeling. 

In ons pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren ze om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven, al naar gelang hun ontwikkeling.

Dit alles gebeurt in een omgeving waar we streven naar rust, warmte en veiligheid, waardoor uw kind zich ook op kinderdagverblijf Kleine-Ikke zich thuis zal voelen.

Pedagogisch beleid

Klik hier om meer te lezen over ons pedagogisch beleid.

Huisregels

Klik hier voor de huisregels van Kleine-Ikke.

Aangezien veiligheid en gezondheid belangrijke aspecten zijn binnen de kinderopvang is er vanaf 2018 een apart beleidsstuk opgesteld waarin deze onderwerpen worden uitgelicht en besproken.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

Klik hier voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 

Vier-ogen-principe
Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in navolging van de commissie Gunning.

Binnen Kleine-Ikke moet voorkomen worden dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

  • meer ogen op de groep,
  • meer oren op de groep en
  • transparantie van de ruimtes.

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie alle locaties op de juiste uitvoering hiervan. De Brancheoganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen een brochure over dit onderwerp uitgebracht. Klik hier voor de brochure

Kleine-Ikke heeft het vier-ogen-en-oren-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd.
Als er een afwijkende situatie ontstaat, zal in zo'n geval aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze zullen worden vastgelegd in de risicomonitor veiligheid.

 

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Er zijn verschillende mogelijkheden op onze Baby-Unit. Wil je daar meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Nu al benieuwd? Kijk naar onze vacature(s):

Vacature Pedagogisch Medewerk(st)er(s) Baby-Unit

 

 

 

Stage

Kleine-Ikke heeft stageplaatsen voor leerlingen die een van de volgende opleidingen volgen:

Gespecialiceerd pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Helpende zorg en Welzijn

Pedagogiek en management

Sport en Bewegen

Kleine-Ikke neemt alleen leerlingen aan die via een BOL-opleiding, een Beroeps Opleidende Leerweg, hun diploma willen halen.